Werken met prijslijsten

Werken met prijslijsten

Yuki stelt je in staat om met diverse prijslijsten te werken. Werken met meerdere prijslijsten maakt het werken met facturen wel een stukje complexer. Dus als het niet echt nodig is, volstaat het om enkel met de standaard prijslijst te werken.

Voor elke factuur die je aanmaakt, kun je aangeven welke prijslijst voor die factuur van toepassing is. Een prijslijst is een prijsmodel en niet noodzakelijkerwijs een prijsafspraak. Bij prijsafspraken die een afwijking vormen van de standaardprijs kun je de PRIJSOVEREENKOMST gebruiken.

Een prijslijst bepaalt binnen Yuki:
 • Welke artikelen voor een bepaalde factuur beschikbaar zijn
 • Met welke prijs dat artikel moet worden voorgesteld op die factuur (kan wel aangepast worden)
 • Welk btw-percentage in dat geval voorgesteld moet worden (kan aangepast worden op de factuur)
 • Of de ingegeven prijs inclusief of exclusief btw is. Dit kan niet worden aangepast per factuur.

Wanneer gebruik je prijslijsten?

In de volgende situaties is het raadzaam om aparte prijslijsten aan te leggen:
 • Als je zowel aan particulieren als aan bedrijven levert en soms dus prijzen inclusief btw gebruikt en soms prijzen exclusief btw
 • Als je aan volstrekt verschillende doelgroepen levert (bijvoorbeeld aan handelaren en aan eindgebruikers) en daarvoor afwijkende prijzen hanteert.
 • Als je klanten in het buitenland hebt en die een speciaal btw-tarief verwachten.

De standaard prijslijst aanpassen

Alle artikelen worden normaal gekoppeld aan de standaard prijslijst. Dit is een prijslijst exclusief btw. Heb je verder geen behoefte aan meer dan één prijslijst, maar lever je eigenlijk enkel aan consumenten (inclusief btw) dan volstaat het om de standaard prijslijst aan te passen en daar aan te geven dat alle verkoopprijzen inclusief btw zijn.

Afbeelding toevoegen

Klik daarvoor op de link "Prijslijsten". Open de standaard prijslijst door op het vergrootglas te klikken. Klik op wijzigen en vink het hokje achter Inclusief btw aan. Bewaar de wijzigingen als je klaar bent.

Alle prijzen van artikelen die aan deze prijslijst gelinkt zijn, zijn nu inclusief btw.

Een extra prijslijst aanmaken

Wil je toch een extra prijslijst aanmaken, ga dan als volgt te werk:

Klik daarvoor op de link "Prijslijsten". Maak een nieuwe prijslijst aan door op het icon Nieuw te klikken. Geef een duidelijke omschrijving aan de prijslijst (bijvoorbeeld "Prijslijst Duitsland" of "Consumenten"). Geef aan voor welke administratie de prijslijst is en geef aan of de verkoopprijzen op deze prijslijst in- of exclusief btw zijn. Druk vervolgens op Bewaren.

De knoppenbalk krijgt nu een aantal extra mogelijkheden.

Afbeelding toevoegen

 • Nieuw: nieuwe prijslijst aanmaken
 • Wijzigen: deze prijslijst wijzigen
 • Verwijderen: deze prijslijst verwijderen
 • Lijst: ga naar het overzicht van prijslijsten
 • Artikel aanmaken: maak een nieuw verkoopartikel aan en koppel dat aan deze prijslijst
 • Toon alle verkloopartikelen die aan deze prijslijst gekoppeld zijn
 • Toon alle verkoopartikelen
 • Open extra balk voor geavanceerde functie

Artikelen aan een prijslijst toevoegen

Er zijn nu twee mogelijkheden om extra artikelen aan de nieuwe prijslijst toe te voegen:
 • Door een nieuw artikel aan te maken
 • Door een bestaand artikel aan de prijslijst te koppelen.
Het eerste doe je door in de prijslijst waar je nu naar kijkt op de knop Artikel aanmaken te klikken.

Het tweede doe je door eerst op wijzigen prijslijst te kiezen. Vervolgens alle artikelen te tonen. Je ziet dan onderstaand scherm:

Afbeelding toevoegen

Geef per artikel of het in de prijslijst actief gemaakt moet worden, welke verkooprijs gehanteerd moet worden en welke btw code daarbij van toepassing is.

Deze wijzigingen van de prijslijst gaan in vanaf een bepaalde datum. Dat is de datum die je ziet links in het scherm onder de omschrijving van de prijslijst. Pas deze datum dus aan om de gewenste ingangsdatum van de wijzigingen te bepalen en klik dan op bewaren. Zo kan dus dezelfde prijslijst er op 31-12-2009 anders uitzien dan op 01-01-2010.

Prijzen met ingang van een bepaalde datum aanpassen

Je kunt met prijslijsten ook eenvoudig de prijzen aanpassen in de toekomst. Wil je bijvoorbeeld met ingang van het nieuwe jaar andere prijzen hanteren, dan kun je die wijzigen al in december voorbereiden.

Kies de prijslijst die je wenst te wijzigen. Klik op "Wijzigen". Geef in de datum aan dat de wijzigingen per de datum in de toekomst doorgevoerd moeten worden. Pas alle prijzen aan, of deactiveer artikelen die vanaf dioe datum niet meer leverbaar zijn. Klik op bewaren als je klaar bent.

Tijdens het invoeren van facturen is de invoerdatum bepalend voor de prijsvoorstellen. Dus een factuur die je op 5 januari invoert ,heeft dan ander prijzen dan de factuur die je nog op 31 december doorvoert.

Prijslijst aan relatie koppelen

Om altijd de juiste prijslijst bij een bepaalde relatie te hanteren, kun je bij een relatie die prijslijst vastleggen. Ga naar de adreskaart van de relatie. Klik op Wijzigen. Open de tab Extra. Selecteer in de sectie Financieel de gewenste prijslijst. Klik op Bewaren.

Zie ook

Comments