Kleineondernemersregeling

Kleineondernemersregeling

Voor ondernemingen met weinig omzet is er de kleineondernemersregeling (KOR). Volgens deze regeling komt de ondernemer in aanmerking voor vermindering van de btw die hij moet betalen. In Yuki wordt de kleineondernemersregeling toegepast in de laatste aangifte van een boekjaar.

Er gelden een aantal beperkingen voor administraties waar de kleineondernemersregeling toegepast mag worden:

Drempelbedragen

Een aantal drempelbedragen zijn vastgesteld.
 • Wanneer er meer dan € 1883 BTW verschuldigd is geldt de kleineondernemersregeling niet.
 • Tussen € 1345 en € 1883 geldt: 2,5 * (1883 - verschuldigde BTW).
 • Onder de € 1345 mag de volledige BTW in mindering worden gebracht, de ondernemer is geen BTW verschuldigd.

Rechtsvormen

 • De regeling is niet toepasbaar voor de rechtsvormen: B.V., N.V., stichting en vereniging.
 • De regeling is bedoeld voor ondernemers. Wanneer de ondernemer meerdere ondernemingen heeft is de regeling dus niet pér onderneming geldig.

Speciale uitzonderingen in- en verkoop

 • Wanneer een ondernemer zijn verkoopfacturen verlegd, moet de eigenlijke BTW hierop mee worden genomen in de berekening van de totale omzet. (Groep 1e). Omdat in Yuki voor de oorspronkelijke facturen geen BTW bedrag wordt berekend (= € 0,00) gebruiken we het hoge btw tarief percentage van de grondslag op de aangiftes. Let op! Facturen met BTW 0% worden ook opgenomen in Groep 1e, maar dragen niet bij aan de af te dragen BTW, hierover wordt dus ook geen BTW van de grondslag berekend.
 • Wanneer een ondernemer verlegde inkoopfacturen ontvangt, moet hij de BTW hierop niet meenemen in de berekening van de totale omzet, wel in de berekening van de voorbelasting. (Groep 2a)
 • Wanneer een ondernemer inkoopfacturen van leveringen binnen de EU ontvangt, moet hij de BTW hierop niet meenemen in de berekening van de totale omzet, wel in de berekening van de voorbelasting. (Groep 4b)
 • Wanneer een ondernemer inkoopfacturen van leveringen buite de EU ontvangt, moet hij de BTW hierop niet meenemen in de berekening van de totale omzet, wel in de berekening van de voorbelasting. (Groep 4a)

Juist door deze uitzonderingen is het niet eenduidig uit de totale afgedragen BTW te zien of een ondernemer wel of niet in aanmerking komt voor kleineondernemers aftrek!

Samengevat

 • Omzet is het totaal van BTW uit de aangiftegroepen 1a, 1b, 1c, 1d en 1e. Voor 1e wordt het hoge BTW tarief percentage van de grondslag genomen van de verlegde facturen (niet de 0% facturen).
 • Voorbelasting is de voorbelasting uit groep 5b. Hierin zit altijd de BTW uit de groepen 2a, 4a en 4b.

Automatische berekening (voor BackOffice)

 • Bij de laatste aangifte van het boekjaar zal de BackOffice controleur verantwoordelijk voor het controleren van de aangifte beslissen om op de knop "Toepassen kleineondernemersregeling" te drukken. Wanneer dit gedaan is en de regeling is van toepassing zal automatisch een memoriaal worden aangemaakt met een boeking op "vermindering volgens kleineondernemersregeling" en op "opbrengst kleine ondernemersregeling".
 • Als er in de tussentijd mutaties plaatsvinden die van toepassing zijn op de aangifte zal niet meteen de berekende kleineondernemersregeling aftrek worden herberekend. Dit kan de BackOffice controleur op elk moment nog een keer doen door nogmaals op de knop "Toepassen kleineondernemersregeling" te klikken.
 • Wanneer de aangifte uit concept wordt gehaald én wanneer een bedrag op de kleineondernemersregeling is toegepast, zal de kleineondernemersafrek opnieuw worden berekend. (Uit concept halen gebeurt bij het versturen naar de Belastingdienst, of het historisch afsluiten). Het is dus niet zo dat de kleineondernemersregeling ineens wordt toegepast als blijkt dat een extra inkoopfactuur heeft gezorgd dat de ondernemer van de regeling gebruik mag maken.

Status aangifte

 • Alle andere aangiftes van het zelfde boekjaar moeten afgesloten zijn in Yuki.
 • De aangifte staat in concept.
 • De aangifte is niet handmatig gecorrigeerd.
 • Voor fiscale eenheden is de automatische berekening niet beschikbaar.
Comments