Opstart Rol van accountant

De rol van je accountant of belastingadviseur

Yuki neemt het invoerwerk van ondernemers of accountants voor haar rekening. Dit leidt wel eens tot de vraag of daarmee niet de rol van de accountant door Yuki wordt overgomen. Niets is minder waar. De accountant is en blijft de vertrouwenspersoon die zorgt voor een zorgvuldige jaarafsluiting, fiscale aangifte en die je met raad en daad bijstaat en behoedt voor onverantwoorde risico's. Yuki, de klant en de accountant zullen dus moeten samenwerken in het tot standkomen van een administratie. De taakverdeling in het tot stand komen van een administratie ziet er als volgt uit.

Taken van jou (de klant)

 • Aanleveren van documenten en transacties
 • Beantwoorden van vragen (van Yuki of accountant)
 • Meekijken of de administratie een reëel beeld geeft van de werkelijkheid (openstaande posten en gekozen categorieën).

Taken van Yuki

 • Boeken van documenten en transacties volgens vaste standaarden
 • Matchen van facturen en betalingen
 • Periodieke controle op volledigheid (meestal in de aanloop naar btw-aangifte)
 • Vragen stellen over onduidelijke documenten of vermeende incompleetheid van administratie
 • Voorbereiden en (eventueel in opdracht) verzenden van periodieke btw-aangifte.

Taken van de accountant

 • Aanleveren van een gedetailleerde openingsbalans en saldilijst klanten, leveranciers en eventuele andere details van de beginbalans
 • Aanleveren van loonjournaalpost en andere salaristransacties (indien de accountant de salarissen voor je verwerkt)
 • Periodieke controle van door Yuki verwerkte transacties (optioneel, indien de klant dat wenst)
 • Controle van door Yuki opgestelde periodieke btw-aangifte (optioneel, indien de klant dat wenst)
 • Jaarwerk, zoals boeken van afschrijvingen, rente op RC, overlopende posten etc, speciale fiscale regelingen en suppletie aangifte btw.
 • Opmaken van jaarrekening, publicatiestukken en aangiftes IB en Vpb
 • Betrek je accountant of administratiekantoor tijdig bij het gebruik van Yuki en stem af of welke rol ze spelen bij de periodieke controle. Je kunt je accountant gratis toegang geven tot je domein (geen extra gebruikerskosten). Je accountant mag te allen tijde contact met Yuki opnemen om te overleggen. We kunnen hem/haar dan ook uitleggen welke gereedschappen Yuki heeft speciaal om het controle- en jaarwerk van de accountant te vereenvoudigen.

Volgende stap


Zie ook

Comments