Hoe maak ik een fiscale eenheid aan?

Fiscale eenheid ( Alleen in te stellen door een backoffice medewerker )

Binnen Yuki is het mogelijk om de BTW-aangifte te consilideren en te verzenden via een fiscale eenheid. Een fiscale eenheid bestaat uit verschillende fiscale eenheid onderdelen.

Van de Belastingdienst krijgt men een uniek BTW-nummer waarmee een aangifte voor een fiscale eenheid gedaan kan worden. De individuele aangiftes van de onderdelen worden geconsolideerd en verstuurd. In Yuki wordt echter één van de administraties aangewezen als 'hoofdadministratie'. De aangiftes van de fiscale eenheid onderdelen worden overgeboekt naar deze 'hoofdadministratie'. Deze hoofdadministratie noemen we verder de fiscale eenheid.


Belangrijk
De instellingen voor de fiscale eenheid hebben alleen invloed op de lopende BTW-aangiftes. Yuki klanten zien nergens de instellingen voor BTW-nummer en datum. Het is dus mogelijk een startdatum in te geven voor een fiscale eenheid die niet overeenkomt met de werkelijke startdatum fiscale eenheid (wanneer we bijvoorbeeld beginnen met de boekhouding vanaf 2011, terwijl de fiscale eenheid al in 2010 was opgericht).

Fiscale eenheid instellen in Yuki

Het instellen van de fiscale eenheid gaat als volgt:

1. Vanuit de domein instellingen wordt gekozen voor de Fiscale eenheid knop.


Afbeelding toevoegen

 2. Klik op de administratie die dient als fiscale eenheid. In de meeste gevallen is dit de holdingmaatschappij in een domein.

Afbeelding toevoegen

3. Bij deze fiscale eenheid worden de startdatum en het btw-nummer ingevuld. De startdatum is de datum waarop de fiscale eenheid actief is, en bij het btw-nummer wordt het btw-nummer ingevuld waarmee het onderdeel bij de belastingdienst geregistreerd staat als fiscale eenheid. In veel gevallen is dit een volgnummer van het btw-nummer bijvoorbeeld NL123456782B03.
Klik daarna op bewaren. Je komt weer terug in het scherm van de administraties.


Afbeelding toevoegen


4. Klik weer op de administratie die als fiscale eenheid dient om de onderdelen te gaan koppelen. Kies bovenin de toolbar vooradministratie toevoegen om een onderdeel toe te voegen. Herhaal dit voor alle onderdelen die moeten worden toegevoegd. Klik op bewaren wanneer de fiscale eenheid volledig is geconfigureerd.


Afbeelding toevoegen


5. De fiscale eenheid en zijn onderdelen zijn nu geconfigureerd. Voor de onderdelen hoeft geen verdere informatie (zoals startdatum worden ingevuld)


Afbeelding toevoegen


Aangifte bestaat reeds

Wanneer er voor de fiscale eenheid of de fiscale eenheid onderdelen al afgesloten aangiftes bestaan ná de startdatum van de fiscale eenheid krijg je een foutmelding te zien. Om nu alsnog een fiscale eenheid aan te maken ga je als volgt te werk:
  1. Open de afgesloten btw-aangiftes van de fiscale eenheid en van de onderdelen
  2. Maak deze aangiftes leeg met behulp van de leegmaken knop
  3. De fiscale eenheid instellen zoals hierboven beschreven
  4. De aangiftes opnieuw afsluiten door ze: over te boeken voor de onderdelen en af te sluiten voor de fiscale eenheid
Comments