Voorbeeld PHP SOAP ProcessSalesInvoices

Introductie

Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP verkoopfacturen via de methode ProcessSalesInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.

Voorbeeld

<?php
$webservice_url = 'https://api.yukiworks.nl/ws/Sales.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{
	$xml = '<SalesInvoices xmlns="urn:xmlns:https://www.theyukicompany.com:salesinvoices"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SalesInvoice>
  <Reference>XX-1234</Reference>
  <Subject>Testfactuur - 1</Subject>
  <PaymentMethod>ElectronicTransfer</PaymentMethod>
  <Process>true</Process>
  <EmailToCustomer>false</EmailToCustomer>
  <Layout />
  <Date>2012-06-22</Date>
  <DueDate>2012-07-22</DueDate>
  <PriceList />
  <Currency />
  <Remarks />
  <Contact>
   <ContactCode>1122</ContactCode>
   <FullName>Apple Sales International</FullName>
   <FirstName />
   <MiddleName />
   <LastName />
   <Gender>Male</Gender>
   <CountryCode>NL</CountryCode>
   <City>Rotterdam</City>
   <Zipcode>1234 AA</Zipcode>
   <AddressLine_1>Bergweg 25</AddressLine_1>
   <AddressLine_2 />
   <EmailAddress>info@test.nl</EmailAddress>
   <Website />
   <CoCNumber />
   <VATNumber />
   <ContactType>Person</ContactType>
  </Contact>
  <InvoiceLines>
   <InvoiceLine>
    <Description>Regel 1</Description>
    <ProductQuantity>2</ProductQuantity>
    <Product>
     <Description>Product 1</Description>
     <Reference>TP-1122</Reference>
     <Category xsi:nil="true" />
     <SalesPrice>14.88</SalesPrice>
     <VATPercentage>6.00</VATPercentage>
     <VATIncluded>true</VATIncluded>
     <VATType>2</VATType>
     <GLAccountCode></GLAccountCode>
     <Remarks />
    </Product>
   </InvoiceLine>
  </InvoiceLines>
 </SalesInvoice> 
</SalesInvoices>';
		
	$soap = new SoapClient($webservice_url);
	$res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
	if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
	$sess_id = $res->AuthenticateResult;
	
	$xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);	
	$res = $soap->ProcessSalesInvoices(array('sessionId' => $sess_id, 'administrationId' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));	
	
	print_r($res);		
}
catch(SoapFault $fault)
{
	print $fault->faultstring;
}
?>
Comments