Voorbeeld PHP SOAP ProcessJournal

Introductie

Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP memoriaalboekingen via de methode Accounting-ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.

Voorbeeld

<?php
$webservice_url = 'http://api.yukiworks.nl/ws/Accounting.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{
	$xml = '<Journal xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<AdministrationID>' . $admin_id . '</AdministrationID>
	<AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>
	<DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>
	<JournalType>EndOfYearCorrection</JournalType>
	<JournalEntry>
		<ContactName>Apple Sales International</ContactName>
		<ContactCode>9921</ContactCode>
		<EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
		<GLAccount>45310</GLAccount>
		<Amount>22.22</Amount>
		<Description>Inkopen hardware</Description>		
	</JournalEntry>
	<JournalEntry>
		<ContactName>Apple Sales International</ContactName>
		<ContactCode>9921</ContactCode>
		<EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
		<GLAccount>45310</GLAccount>
		<Amount>-22.22</Amount>
		<Description>Retour hardware</Description>
	</JournalEntry>
</Journal>';
		
	$soap = new SoapClient($webservice_url);
	$res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
	if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
	$sess_id = $res->AuthenticateResult;
	
	$xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);	
	$res = $soap->ProcessJournal(array('sessionID' => $sess_id, 'administrationID' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));	
	
	print_r($res);		
}
catch(SoapFault $fault)
{
	print $fault->faultstring;
}
?>
Comments