Voorbeeld PHP HTTP-POST koppeling met Upload Webservice

Introductie

Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP-documenten kunt aanleveren via de Upload webservice.

Voorbeeld

<html>
<body>
	<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
		<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000" />	 		
		
		<table>
			<tr>
				<td>WebserviceAccessKey</td>
				<td><input style="width: 250px" id="webserviceaccesskey" name="webserviceaccesskey"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Administratie ID</td>
				<td><input style="width: 250px" id="administrationid" name="administrationid"></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Te verzenden bestand:</td>
				<td>
					<input name="fileupload1" type="file" />
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2"><input type="submit" value="verzenden" /></td>
			</tr>
		</table>	
	</form>
</body>
</html>
<?php
try {	
	$filename = $_FILES['fileupload1']['name'];			
	$filesize = $_FILES['fileupload1']['size'];			
	$filedata = file_get_contents($_FILES['fileupload1']['tmp_name']);		
	if($filesize > 0) {
		$webservice_url = 'https://api.yukiworks.nl/docs/Upload.aspx';
					
		$key = $_REQUEST['webserviceaccesskey'];
		$admin_id = $_REQUEST['administrationid'];				
		
		$url = 	$webservice_url . '?WebServiceAccessKey=' . $key . '&Administration=' . $admin_id . '&FileName=' . urlencode($filename);	
		
		$params = array('http' => array( 
			   'method' => 'POST', 
			   'header' => 'Content-Length: ' . $filesize, 
			   'content' => $filedata
			));   

	   $ctx = stream_context_create($params); 
	   $fp = fopen($url, 'rb', false, $ctx); 
		 
	   $response = @stream_get_contents($fp); 
	   
	   print_r($response);
   } 
}
catch(Exception $e) {
	print $e;
}
?>
Comments