Common-SetCurrentDomain(SessionID,domainID)

SetCurrentDomain(sessionID, domainID)

Accountants met een portaal hebben toegangsrechten op meerdere domeinen. Met deze methode geef je aan voor welk domein de huidige sessie actief is.

Parameters

Comments