Common-Domains(sessionID)

Domains(sessionID)

Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.

Parameters

Response XML-schema

<xs:element name="Domains">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Domain" maxOccurs="unbounded">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Name" type="xs:string" />
						<xs:element name="URL" type="xs:string" />
					</xs:sequence>
					<xs:attribute name="ID" type="xs:string" />
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:element>
Comments