Accounting-Functionele beschrijving memoriaalboekingen XML

Introductie - Functionele beschrijving memoriaalboekingen XML

Deze pagina beschrijft de functionele uitwerking in de software van een aantal van de velden in de memoriaalboekingen XML. Deze dient te worden aangeleverd met de webservicemethode Accounting - ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc)

In het XML-schema worden de velden al beschreven.

Webadres van het XML-schema van de memoriaalboekingen

http://www.yukiworks.nl/schemas/Journal.xsd

Voorbeeld

<Journal xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<AdministrationID>VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID</AdministrationID>
	<AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>
	<DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>
	<JournalType>GeneralJournal</JournalType>
	<JournalEntry>
		<ContactName>Apple Sales International</ContactName>
		<ContactCode>9921</ContactCode>
		<EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
		<GLAccount>20000</GLAccount>
		<Amount>22.22</Amount>
		<Description>Inkopen hardware</Description>		
	</JournalEntry>
	<JournalEntry>
		<ContactName>Apple Sales International</ContactName>
		<ContactCode>9921</ContactCode>
		<EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
		<GLAccount>10005</GLAccount>
		<Amount>-22.22</Amount>
		<Description>Retour hardware</Description>
	</JournalEntry>
</Journal>


Omschrijving velden

Hieronder vind je een omschrijving van de velden. Het XML-schema bevat zelf ook een omschrijving van de velden en welke waarden en datatypes erin worden verwacht.

Journal: AdministrationID / AdministrationCoC

NumberIn domeinen met meerdere administraties is het verplicht om één van deze twee velden in te vullen. Hiermee geef je aan in welke administratie je de memoriaalboekingen wilt aanmaken.

Journal: DocumentSubject

Het onderwerp van het aangemaakte bestand.

Journal: JournalType

Met dit veld geef je aan van welk type de memoriaalboekingen zijn. Mogelijke waarden zijn "GeneralJournal" voor een normale memoriaalboeking, "EndOfYearCorrection" voor een eindejaarscorrectie en "FiscalCorrection" voor een fiscale correctie. Voor de eindejaars- en fiscale correcties dient de boekingsdatums te vallen op de laatste dag van het fiscale boekjaar.

Journal: ProjectIDDe 

HID van het dossier waaraan je het document wilt koppelen. Het meegeven van deze parameter maakt de parameter "ProjectCode" overbodig. De optie voor dossiers dient wel te zijn geactiveerd in het contract.

Journal: ProjectCode

De code van het dossier waaraan je het document wilt koppelen. Deze parameter wordt alleen gebruikt als de parameter "ProjectID" niet wordt meegegeven. De optie voor dossiers dient wel te zijn geactiveerd in het contract.

JournalEntry: ContactCode / ContactName

Indien je de relatiecode meegeeft, wordt er gezocht naar een bestaande relatie met deze relatiecode. Als je geen relatiecode meegeeft wordt er gezocht naar een bestaande relatie met dezelfde naam. Als er geen relatie kan worden gevonden, wordt deze nieuw aangemaakt.

JournalEntry: EntryDate

De datum van de boeking.

JournalEntry: GLAccount

De code van de grootboekrekening. Een lijst met beschikbare grootboekrekeningen en de bijbehorende codes is terug te vinden in het rekeningschema in je domein in Yuki.

JournalEntry: Amount

Het bedrag van de boeking in EURO. Geef een negatief bedrag mee voor creditboekingen en een positief bedrag voor debetboekingen.

JournalEntry: Description

De omschrijving van de boeking. Omschrijvingen langer dan 256 characters worden ingekort.
Comments