Tussenrekeningen BTW

Op deze pagina wordt kort uitgelegd wanneer de tussenrekeningen (België: wachtrekeningen) voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-tussenrekeningen verklaard kan worden.

Yuki werkt met tussenrekeningen voor de btw. Elk btw type heeft een corresponderende grootboekrekening.
In Nederland gebruiken we de volgende types/rekeningen:
 • Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%
 • Btw inzake privé gebruik
 • Btw over leveringen/diensten belast met 0% of niet bij jou belast
 • Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar jou is verlegd
 • Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
 • Leveringen naar landen binnen de EU
 • Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU
 • Installatie/afstandsverkopen binnen de EU 
 • Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
 • Verwervingen uit landen binnen de EU
 • Btw voorbelasting
 • Vermindering volgens de kleine ondernemersregeling 
 • Vrijgesteld van btw

In België worden de volgende types/rekeningen gebruikt
 • Btw aftrekbaar
 • Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
 • Verwervingen uit landen binnen de EU
 • Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met midden tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%
 • Btw over leveringen/diensten belast met 0% of niet bij jou belast
 • Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
 • Leveringen naar landen binnen de EU
 • Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU
 • Vrijgesteld van btw
 • Leveringen/diensten waarvoor de btw door de medecontractant verschuldigd is
 • Diverse btw-regularisaties
Het aanmaken van btw transacties
Telkens als een factuur of transactie wordt afgehandeld waarin btw van toepassing is die in het land zelf moet worden aangegeven, wordt een grootboek transactie aangemaakt op 1 of soms 2 van deze rekeningen. In die transactie wordt tevens vastgelegd in welke btw-aangifte die transactie wordt aangegeven.

Welke btw-aangifte van toepassing is wordt automatisch bepaald. In de regel is dat de aangifte periode waarbinnen de factuurdatum of transactiedatum valt. Als deze aangifte al is ingediend (of historisch is afgesloten), dan wordt de eerstvolgende concept aangifte gekozen.

Bij het aanmaken van de transacties worden de tussenrekeningen dus op geboekt.

Het definitief maken van een aangifte
Als een aangifte definitief wordt gemaakt (dus na de feitelijke aangifte), wordt het saldo van alle transacties in die aangifte (dus het saldo van de aangifte) overgeboekt naar de rekening courant btw (in NL: Belastingschulden btw).

Dat gebeurt niet, zoals soms wordt verwacht door elk van de tussenrekeningen tegen te boeken en het saldo naar de rekening courant btw te boeken. Yuki heeft ervoor gekozen om dat via een overboekingsrekening te doen. Dat betekent dat het saldo van elke tussenrekening gedurende het jaar blijft oplopen.

Bij het journaliseren van de aangifte krijg je dus bijv. de volgende boeking:

Rekening                                Omschrijving                                                                        Debet                Credit
Overboekingsrekening btw  Btw voorbelasting                                                                                     500,00
Overboekingsrekening btw  Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief   2000,00
Rekening courant btw          BTW-aangifte April 2015                                                                        1500,00  

Als er geen (nagekomen) facturen of boekingen zijn die in een andere aangifte periode geboekt worden, dan is het totaal van alle tussenrekeningen btw daarmee 0.  Zijn er echter wel facturen die in een andere aangifte periode aangegeven worden dan ze geboekt zijn, dan zal er ook na het doen van de aangifte nog een saldo overblijven. Dat saldo is dus het totaal van alle boekingen die nog niet zijn aangegeven

Nulstellen tussenrekening/ wachtrekening
Aan het einde van het boekjaar, nadat alles rondom dat boekjaar is geboekt en gecontroleerd moeten de tussenrekeningen weer "gereset" worden (saldo op 0 stellen). Dar gebeurt met een eindejaarsboeking, die het saldo van elke tussenrekening overboekt naar de rekening "Overboekingsrekening btw". 


Als je de grootboekkaart van een tussenrekening btw opvraagt voor het gehele jaar en tevens de administratie is geblokkeerd voor dat jaar, verschijnt er voor gebruikers in een Backoffice rol een extra knop "Saldo op 0 boeken" Met die knop kunt u eenvoudig de hiervoor genoemde eindejaarsboeking initiëren.

Zie ook:


Comments